გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. თენგიზ ჯოჯუა (პირადი №29001030399)


11.05.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT170006374
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. თენგიზ ჯოჯუა (პირადი №29001030399); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება