გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ჯემალ ჭკადუა (პირადი №30001001712)


06.11.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170004588
შესყიდვის ობიექტი: 77200000 – სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: ი.მ. ჯემალ ჭკადუა (პირადი №30001001712); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: ///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/b40c7ba5-5c85-4a08-8d16-e2f63f9cd9c2; 
განკარგულება