გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ბეტკო“ (ს/ნ: 400051858)


31.07.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170008302
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ბეტკო“ (ს/ნ: 400051858); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება