გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „Engineering Services Company“ (ს/ნ: 404390048)


19.07.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „გიორგი სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT170006218
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „Engineering Services Company“ (ს/ნ: 404390048); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება