გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „კაპიტელი“ (ს/კ: 404974024)


30.12.2016
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ქალაქ თბილისის №151 საჯარო სკოლა“;
ტენდერის ნომერი: NAT160003027;
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები;
პრეტენდენტი: შპს „კაპიტელი“ (ს/კ: 404974024);
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე.

განკარგულება