გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   უცხოური საწარმოს ფილიალი „შპს ინვესტსტროირეგიონის წარმომადგენლობა საქართველოში“ (ს/ნ: 405047989)


23.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: SPA160011072
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს ფილიალი „შპს ინვესტსტროირეგიონის წარმომადგენლობა საქართველოში“ (ს/ნ: 405047989); 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება