გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „გზამშენი - 7“ (ს/ნ: 405097336)


06.03.2019
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დიდუბის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT180000196
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „გზამშენი - 7“ (ს/ნ: 405097336); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება