გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ენ-ჯი-ეს გრუპი“ (ს/ნ: 405112676)


10.11.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT200009399;
შესყიდვის ობიექტი: 30200000 - კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები;
მიმწოდებელი: შპს „ენ-ჯი-ეს გრუპი“ (ს/ნ: 405112676); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა;
განკარგულება