გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ორიონ ლაინ“ (ს/ნ: 405151954)


19.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კრწანისის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT180014375
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ორიონ ლაინ“ (ს/ნ: 405151954); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება