გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ნიუ გრუფს“ (ს/ნ: 405203471)


04.10.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT170007989
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ნიუ გრუფს“ (ს/ნ: 405203471)
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება