გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „სისუფთავის წყარო“ (ს/კ: 406062362)


12.01.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გლდანის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT170014172
შესყიდვის ობიექტი: 90900000 – დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება; 
პრეტენდენტი: შპს „სისუფთავის წყარო“ (ს/კ: 406062362); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება