გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „როიალ გარდენ/Royal Garden“ (ს/ნ: 406085338)


12.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა; 
ტენდერის ნომერი: NAT180002834
შესყიდვის ობიექტი: 77300000 – მებაღჩეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
მიმწოდებელი: შპს „როიალ გარდენ/Royal Garden“ (ს/ნ: 406085338); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება