გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ორბი ჯგუფი“ (ს/ნ: 406116073)


23.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT160000648
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ორბი ჯგუფი“ (ს/ნ: 406116073); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება