გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ცენტაუნეტ“ (ს/კ: 406178871)


14.11.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „თბილსერვის ჯგუფი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT170008357
შესყიდვის ობიექტი: 44600000 – ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები; 
პრეტენდენტი: შპს „ცენტაუნეტ“ (ს/კ: 406178871); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება