გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ვეთაორი ჯგუფი“ (ს/ნ: 412725733)


19.02.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180004631
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ვეთაორი ჯგუფი“ (ს/ნ: 412725733); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება