გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ენკი“ (ს/ნ: 419989132)


02.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: SPA180001679
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ენკი“ (ს/ნ: 419989132); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება