გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „საქ-ავტოტრანსი 2014“ (ს/კ: 419993350)


11.05.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: SPA170003764
შესყიდვის ობიექტი: 60100000 – საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები; 
პრეტენდენტი: შპს „საქ-ავტოტრანსი 2014“ (ს/კ: 419993350); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება