გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ნება“ (ს/კ: 422722575)


15.11.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170011703
შესყიდვის ობიექტი: 03200000 – ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული; 
პრეტენდენტი: შპს „ნება“ (ს/კ: 422722575); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება