გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „რენესანსი 77“ (ს/კ: 424067208)


19.05.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ახალციხის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: SPA170003934
შესყიდვის ობიექტი: 71200000 – რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები; 
პრეტენდენტი: შპს „რენესანსი 77“ (ს/კ: 424067208); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება