გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. პაატა ხაჭაპურიძე (პირადი №43001005663)


07.11.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქარელის მუნიციპალიტეტი;
გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების რეკვიზიტები: 24.04.2019 №71 (CMR190085899);
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: ი.მ. პაატა ხაჭაპურიძე (პირადი №43001005663); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება