გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „მშენებლი 2016“ (ს/კ: 431176470)


15.11.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170009579
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
პრეტენდენტი: შპს „მშენებლი 2016“ (ს/კ: 431176470); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება