გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   უცხოური საწარმოს ფილიალი „ანტ სტროი ლტდ 2016“ (ს/ნ: 433647084)


22.03.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ფოთის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170004480
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს ფილიალი „ანტ სტროი ლტდ 2016“ (ს/ნ: 433647084); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება