გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ჯი ემი. G-M.“ (ს/ნ: 439861507)


27.07.2018
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ვანის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: SPA170010647
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ჯი ემი. G-M.“ (ს/ნ: 439861507); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება