გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ერა 2011“ (ს/ნ: 445402993)


20.12.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შუახევის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180007277
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ერა 2011“ (ს/ნ: 445402993); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება