გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ნიკა 777“ (ს/კ: 445411910)


26.01.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „ბათუმის წყალი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT170011186
შესყიდვის ობიექტი: 44100000 – სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები; 
პრეტენდენტი: შპს „ნიკა 777“ (ს/კ: 445411910); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება