გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ლდ. გროუპ“ (ს/ნ: 445469207)


01.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ვანის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180011813
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ლდ. გროუპ“ (ს/ნ: 445469207); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება