გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ქართული მოცვი“ (ს/კ: 446958016)


11.01.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი“; 
ტენდერის ნომერი: NAT170009394
შესყიდვის ობიექტი: 24300000 – ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები; 
პრეტენდენტი: შპს „ქართული მოცვი“ (ს/კ: 446958016); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება