გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ჯაბა“ (ს/ნ: 448052598)


18.07.2019
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180014110
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ჯაბა“ (ს/ნ: 448052598); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება