გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ალიგატორი 1“ (ს/ნ: 448386283)


03.05.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 
ტენდერის ნომერი: NAT180010959
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ალიგატორი 1“ (ს/ნ: 448386283); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება