გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ლადა“ (ს/კ: 448387282)


15.11.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შუახევის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170009654
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
პრეტენდენტი: შპს „ლადა“ (ს/კ: 448387282); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება