გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ზაზა გაფრინდაშვილი (პირადი №54001016883)


13.03.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170015344
შესყიდვის ობიექტი: 60100000 – საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები; 
პრეტენდენტი: ი.მ. ზაზა გაფრინდაშვილი (პირადი №54001016883); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება