გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ი.მ. ნუგზარ წოწონავას (პირადი №58001001729)


12.01.2021
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხობის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: NAT200007824;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: ი.მ. ნუგზარ წოწონავა (პირადი №58001001729); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება