გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   ფ.პ. რევაზ დავითაძე (პირადი №61010006619)


14.11.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შუახევის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170010212
შესყიდვის ობიექტი: 50100000 – სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 
პრეტენდენტი: ფ.პ. რევაზ დავითაძე (პირადი №61010006619); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება