თეთრი სია   შპს „ორიენტ ლოჯიკი“ (ს/კ: 202052054)


31.03.2020
  
 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2020 წლის 12 მარტის № 956 განკარგულება  შპს „ორიენტ ლოჯიკის“ (ს/კ: 202052054) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებსახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 12 მარტის № 1449 განკარგულება  შპს „ორიენტ ლოჯიკის“ (ს/კ: 202052054) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 09 მარტის № 746 განკარგულება  შპს „ორიენტ ლოჯიკის“ (ს/კ: 202052054) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 24 თებერბლის № 655 განკარგულება  შპს „ორიენტ ლოჯიკის“ (ს/კ: 202052054) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებსახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 11 მარტის № 882 განკარგულება  შპს „ორიენტ ლოჯიკის“ (ს/კ: 202052054) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის განკარგულება შპს "ორიენტ ლოჯიკს" (ს/კ 202052054) –ს

თეთრ სიაში დარეგისტრირების თაობაზე ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ