თეთრი სია   ს.ს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ (ს/კ: 202161098)


13.08.2019

1669

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 23 ივლისის № 3136 განკარგულება  სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიის“ (ს/კ: 202161098) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 3 ივლისის № 1636 განკარგულება  სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიის“ (ს/კ: 202161098) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 21 ივლისის № 2106 განკარგულება  სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიის“ (ს/კ: 202161098) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის განკარგულება ს.ს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ (ს/კ: 202161098) -ს თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების თაობაზე

 


07/08/2014

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის  განკარგულება ს.ს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ (ს/კ: 202161098) –ს  თეთრ სიაში დარეგისტრირების თაობაზე

 

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ