თეთრი სია   შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტ“ (ს/კ: 202258243)


04.09.2020
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2020 წლის 3 აგვისტოს № 3147 განკარგულება  შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტის“ (ს/კ: 202258243) თეთრ სიაში ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 07 აგვისტოს № 3360 განკარგულება  შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტის“ (ს/კ: 202258243) თეთრ სიაში ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 07 აგვისტოს № 1883 განკარგულება  შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტის“ (ს/კ: 202258243) თეთრ სიაში ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებსახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 29 აგვისტოს № 2412 განკარგულება  შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტის“ (ს/კ: 202258243) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ