თეთრი სია   შპს „დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი“ (ს/ნ: 204558362)


10.09.2019
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2020 წლის 23 ივლისის № 3012 განკარგულება  შპს „დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი“ (ს/ნ: 204558362) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 19 აგვისტოს № 3505 განკარგულება  შპს „დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი“ (ს/ნ: 204558362) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 06 სექტემბრის № 2073 განკარგულება  შპს „დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი“ (ს/ნ: 204558362) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ