თეთრი სია   შპს ,,აგრომშენსერვისი“ (ს/კ:204887961)


12.11.2019

996

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 6 ნოემბრის № 4390 განკარგულება  შპს „აგრომშენსერვისის“ (ს/კ: 204887961) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 29 ოქტომბრის № 2476 განკარგულება  შპს „აგრომშენსერვისის“ (ს/კ: 204887961) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 25 ოქტომბრის № 2867 განკარგულება  შპს „აგრომშენსერვისის“ (ს/კ: 204887961) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 02 ნოემბერის № 3055 განკარგულება  შპს „აგრომშენსერვისის“ (ს/კ: 204887961) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

 

წერილი შპს ,,აგრომშენსერვისი"–ს  თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის ავტომატურად გაგრძელების თაობაზე

 

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ (2013 წლის 6 ნოემბრიდან)

 

 

კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის  განკარგულება  შპს ,,აგრომშენსერვისი"–ს  თეთრ სიაში დარეგისტრირების თაობაზე

 

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ (2012 წლის 5 ნოემბერი - 2013 წლის 5 ნოემბერი)