თეთრი სია   შპს „იუ-ჯი-თი“ (ს/კ: 204892964)


17.11.2020

1415

 

​სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2020 წლის 28 ოქტომბრის № 4310 განკარგულება  შპს „იუ-ჯი-თის“ (ს/კ: 204892964) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

​სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 24 ოქტომბრის № 4241 განკარგულება  შპს „იუ-ჯი-თის“ (ს/კ: 204892964) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

​სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 15 ოქტომბრის № 2368 განკარგულება  შპს „იუ-ჯი-თის“ (ს/კ: 204892964) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 09 ნოემბერის № 2988 განკარგულება  შპს „იუ-ჯი-თის“ (ს/კ: 204892964) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 04 ნოემბერის № 3083 განკარგულება  შპს „იუ-ჯი-თის“ (ს/კ: 204892964) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 19 ოქტომბრის №801 განკარგულება „შპს „იუ-ჯი-თის“ თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 24 ოქტომბრის №257 განკარგულება „შპს „იუ-ჯი-თის“ თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების თაობაზე“.

 

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ.
 

კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2013 წლის 6 ნოემბრის №541 განკარგულება „შპს „იუ-ჯი-თის“ თეთრ სიაში დარეგისტრირების თაობაზე“.
 

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ.