თეთრი სია   შპს „ელ +“ (ს/ნ: 206108950)


10.07.2020
  
 
ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებსახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2020 წლის 9 ივლისის № 2852 განკარგულება  შპს „ელ +“ (ს/ნ: 206108950) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ