თეთრი სია   შპს „გაზტექმშენი“ (ს/კ: 206245179)


15.06.2018
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 14 ივნისის № 1504 განკარგულება შპს „გაზტექმშენს“ (ს/კ: 206245179) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 13 ივნისის № 1702 განკარგულება შპს „გაზტექმშენს“ (ს/კ: 206245179) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 10 ივნისის № 1732 განკარგულება  შპს „გაზტექმშენის“ (ს/კ: 206245179) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ