თეთრი სია   შპს „მშენებელი 80“ (ს/კ 209437778)


05.12.2017
  

1908

 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 15 ნოემბერის № 3036 განკარგულება  შპს „მშენებელი 80“-ის (ს/კ: 209437778) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 11 ნოემბერის № 3144 განკარგულება  შპს „მშენებელი 80“-ის (ს/კ: 209437778) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 10 ნოემბერს №991 განკარგულება „შპს „კომპანიის“ თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 28 ნოემბერს №559 განკარგულება „შპს „მშენებელი 80“ თეთრ სიაში რეგისტრირების შესახებ“.
 
ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ