თეთრი სია   შპს ,,ავერსი–ფარმა “ (ს/კ:211386695)


21.09.2019
   
 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 22 აგვისტოს № 3560 განკარგულება  შპს „ავერსი-ფარმის“ (ს/კ: 211386695) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 10 აგვისტოს № 1914 განკარგულება  შპს „ავერსი-ფარმის“ (ს/კ: 211386695) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 29 აგვისტოს № 2411 განკარგულება  შპს „ავერსი-ფარმის“ (ს/კ: 211386695) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 აგვისტოს № 2437 განკარგულება  შპს „ავერსი-ფარმის“ (ს/კ: 211386695) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის  განკარგულება შპს ,,ავერსი–ფარმა “ (ს/კ:211386695)  –ს  თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების თაობაზე
 

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


წერილი შპს ,,ავერსი-ფარმა"–ს  თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების თაობაზე

 

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ (2014 წლის 14 სექტემბრიდან)

 

წერილი შპს ,,ავერსი-ფარმა"–ს  თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის ავტომატურად გაგრძელების თაობაზე

 

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ (2013 წლის 14 სექტემბრიდან)

კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის  განკარგულება  შპს ,,ავერსი-ფარმა"–ს  თეთრ სიაში დარეგისტრირების თაობაზე

 

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ (2012 წლის 13 სექტემბერი - 2013 წლის 13 სექტემბერი)