თეთრი სია   შპს „AWARD“ (ს/კ: 404406914)


15.02.2020
  
 
​სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2020 წლის 10 იანვრის № 93 განკარგულება შპს „AWARD“-ის (ს/კ: 404406914) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

​სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 4 თებერვლის № 630 განკარგულება შპს „AWARD“-ის (ს/კ: 404406914) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

​სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 28 დეკემბრის № 3691 განკარგულება შპს „AWARD“-ის (ს/კ: 404406914) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 09 თებერბლის № 494 განკარგულება  შპს „AWARD“-ის (ს/კ: 404406914) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ