თეთრი სია   შპს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“(ს/კ 404476189)


12.10.2017
    
 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 19 სექტემბრის № 2598 განკარგულება  სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგის“ (ს/კ: 404476189) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 21 სექტემბრის № 2686 განკარგულება  სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგის“ (ს/კ: 404476189) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის  განკარგულება შპს „ „სადაზღვევო კომპანია ალდაგის“ (ს/კ 404476189) ” –ის  თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების თაობაზე.

 

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ.


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის  განკარგულება შპს „ „სადაზღვევო კომპანია ალდაგის“ (ს/კ 404476189) ” –ის  თეთრ სიაში დარეგისტრირების თაობაზე

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ