თეთრი სია   შპს „დინ გრუპი“ (ს/ნ: 405035126)


07.04.2020
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2020 წლის 24 მარტის № 1167 განკარგულება  შპს „დინ გრუპის“ (ს/ნ: 405035126) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 19 მარტის № 1543 განკარგულება  შპს „დინ გრუპის“ (ს/ნ: 405035126) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 04 აპრილის № 989 განკარგულება  შპს „დინ გრუპის“ (ს/ნ: 405035126) თეთრ სიაში დარეგისტრირების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ