თეთრი სია   შპს „საბა კონსტრაქშენ“ (ს/კ: 440886098)


05.12.2017
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 04 დეკემბერის № 3221 განკარგულება  შპს „საბა კონსტრაქშენის“ (ს/კ: 440886098) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 22 ნოემბრის №3217 განკარგულება „შპს „საბა კონსტრაქშენის“ თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 27 ნოემბრის №1170 განკარგულება „შპს „საბა კონსტრაქშენის“ თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 27 ნოემბრის №541 განკარგულება შპს „საბა კონსტრაქშენის“ თეთრ სიაში დარეგისტრირების თაობაზე.