თეთრი სია   შპს ,,ჯი-თი გრუპი" (ს/კ 200119923)


04.06.2019
  
 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 16 მაისის № 2319 განკარგულება  შპს ჯი-თი გრუპის“ (ს/ნ: 200119923) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 26 აპრილის № 1145 განკარგულება  შპს ჯი-თი გრუპის“ (ს/ნ: 200119923) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 05 მაისის № 1376 განკარგულება  შპს „ჯი-თი გრუპის“ (ს/კ: 200119923) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 3 მაისის №1359 განკარგულება შპს „ჯი-თი გრუპს“ (ს/კ: 200119923) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის განკარგულება შპს ,,ჯი-თი გრუპი" (ს/კ 200119923) -ს თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების თაობაზე


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის  განკარგულება შპს ,,ჯი-თი გრუპი (ს/კ 200119923) ” –ს  თეთრ სიაში დარეგისტრირების თაობაზე

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ