თეთრი სია   შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“ (ს/კ 217890584)


25.05.2019
  
 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2019 წლის 2 მაისის № 2098 განკარგულება  შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“-ის (ს/ნ: 217890584) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 24 აპრილის № 1123 განკარგულება  შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“-ის (ს/ნ: 217890584) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 21 აპრილის № 1248 განკარგულება  შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“-ის (ს/კ: 217890584) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ


სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2016 წლის 10 მაისის № 1412 განკარგულება  შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“-ის (ს/კ: 217890584) თეთრ სიაში რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ“.

ინფორმაცია მიმწოდებლის შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის განკარგულება შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“ (ს/კ 217890584)