სიახლეების გამოწერა სიახლეების არქივი

ელექტრონული ტენდერები

SPA14002469122 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

SPA14002469022 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

SPA14002468922 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები...

SPA14002468822 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები...

SPA14002468722 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 60100000-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

SPA14002468622 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 24300000-ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები...

SPA14002468522 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

SPA14002468422 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 22100000-ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები...

SPA14002468322 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 22100000-ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები...

SPA14002468222 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 31600000-ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა

SPA14002468122 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 03400000-მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები

SPA14002468022 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 92600000-სპორტული მომსახურებები

SPA14002467922 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 42500000-გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები...

SPA14002467822 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები