სიახლეების გამოწერა სიახლეების არქივი

ელექტრონული ტენდერები

SPA14002480824 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 76100000-პროფესიონალური მომსახურებები გაზის მრეწველობისათვის...

SPA14002480724 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 22800000-ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდ...

SPA14002480624 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

SPA14002480524 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 32300000-ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატ...

SPA14002480424 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 30100000-საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა ...

SPA14002480324 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 15500000-რძის პროდუქტები

SPA14002480224 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

SPA14002480124 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

SPA14002480024 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 31500000-გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები...

SPA14002479723 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 30100000-საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა ...

SPA14002479623 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 32300000-ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატ...