სიახლეების გამოწერა სიახლეების არქივი

ელექტრონული ტენდერები

SPA14002475323 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 43300000-სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები

SPA14002475223 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 79800000-ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები...

SPA14002475123 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 34300000-ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის...

SPA14002475023 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

SPA14002474923 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 32300000-ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატ...

SPA14002474823 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 79800000-ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები...

SPA14002474723 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 70100000-კერძო საკუთრებაში მყოფ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურებები...

SPA14002474623 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 31200000-ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა...

SPA14002474523 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 09100000-საწვავი

SPA14002474323 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები...

SPA14002474223 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 44100000-სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები ...

SPA14002474123 ოქტომბერი 2014

კატეგორია: 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები